Thư, 30
Status tìm người nói chuyện khó thật. ai mà trời đất thì đừng vào
About vui ve hòa đồng nhưng hơi khó chịu
personal info
    Show more
Photos
Likes