Franklin, 33
สถานะ where are you beautiful
ข้อมูลส่วนตัว
    • ประเทศ, เมือง:  สาธารณรัฐโดมินิกัน, San Pedro De Macoris
    • เพศ:  ชาย
    แสดงมากขึ้น
ภาพถ่าย
ไลค์
เพื่อน