เอส, 21
Status อ้างว้าง
About ขอแค่คนที่เข้าใจ พ้อมจะจับมือไปด้วยกัน
personal info
    Show more
Photos
Likes
Friends