Enid, 50
Status I do not speak English
personal info
Photos
Likes