Jeeb, 31
Status อย่าหวังให้ใครเหมือนเดิมตลอดไป เพราะคนเราเปลี่ยนได้ทุกนาที
About ความรักที่พอดีไม่ใช่รักที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความรักที่ไม่มอบความอึดอัดให้แก่กันและกัน
personal info
    Show more
Photos
Likes